"Gamla människor ska inte sitta ensamma och bortglömda."

Hon rymde som 15-åring till Luleå för att starta en karriär inom vården. En karriär som varade hela hennes yrkesliv. I dag lever Eyvor Eriksson ett socialt liv på trygghetsboendet på Floras Kulle.

Galären firar 30 med fest och fond

Nu ska Galären ge Luleå en extra skjuts. Med nya Galärenfonden ska företaget stimulera idéer som ger staden liv.

Ett av Luleås äldsta hus bubblar av liv

Tillsammans med Norrbottens museum, länsstyrelsen och Luleå kommun har Galären rustat upp Bergströmska gården så att historiska och kulturella värden säkrats.
Ger staden liv.
Ger staden liv.

Facebook supersatsar i Luleå

Facebook bygger ut sitt datacenter i Luleå till nästan dubbla storleken – vilket kommer göra anläggningen till en av världens största.

Luleåregionen

Luleå är centrum i Luleåregionen, en befolkningskoncentration med 170.000 invånare på närmarknaden. Inom dagsavstånd bor drygt en halv miljon människor.

Trygghet på Floras kulle

I Luleå centrum, alldeles intill Floras kulle, ligger trygghetsboendet med samma namn. Floras Kulle Trygghetsboende.

Grönt ljus för Munkeberg Strand

Stadsdelen Munkeberg Strand ska utvecklas.