Galärens nya pris ger staden liv

Galären satsar på Luleå

Med start under 2018 kommer Galären att dela ut Årets Samhällsbyggnadspris på 50 000 kronor till någon som bidrar till livet mellan husen. 

Projekt - företagets huvudprocess

Galärens byggprocess är kostnadseffektiv och hållbar.
GER KREATIVITETEN LIV.
GER KREATIVITETEN LIV.

Fin utmärkelse till Galären

Grön hedersbetygelse till Galären och Lisa Pouliot.